Фаворит Инженеринг


Фаворит Инженеринг - град Пловдив | Машини и оборудване за промишлеността

Фирма Фаворит Инженеринг ООД е създадена в гр. Пловдив
Основната ѝ дейност включва търговия на едро и дребно, сервиз и инженеринг в областта на автоматиката.
- сервиз на хидравлични и пневматични системи и машини;
- проектиране, изработване, доставка и пускане в действие на пневматични системи за задвижване;
- проектиране, изработване, монтаж и пускане в действие на управления за машини;
- търговия с пневматични и хидравлични компоненти, електро материали, PLC контролери и средства за автоматизация.