Училищна асоциация за глобално образование Сейдж


Неправителствена организация занимаваща се с разпространение на поетите за мир, разбирателство и сътрудничество, обучение на учители и ученици по междукултурно образование, решаване на конфликти чрез образование.