Училище Св. Св. Кирил и Методий - Петрич


 Помощно училище.