Училище Св. Св. Кирил и Методий - Дамяница


 Основно училище.