Училище Паисий Хилендарски - Роза


 Основно училище.