Училище Отец Паисий - Тополчане


 Основно училище.