Училище Д - р Петър Берон - Санаториално - Костенец


 Основно училище.