Учебен център Максимум


Учебен център "МаксимУм" - образователни курсове по чужди езици и подготовка за полагане на международно признати езикови сертификати, подготвителни курсове по общообразователни предмети за кандидатстване в средните и висши училища в България. Преводи и легализация.