Уни - Арх ООД


Основна цел на дейността им е създаването на реализируем качествен проектен продукт оптимално съчетаващ функционалност, естетичност, здравина и ефективност. В процеса на проектиране се използва следния архитектурен софтуер: "ArchiCAD" и „Artlantis”. Диапазонът на изготвяните проекти се простира от най-големите и мащабни архитектурни обекти до индивидуални жилищни сгради и бутикови магазини, като вниманието и отговорността към всеки един от тях е еднакво.