Унифарм АД


Производител на твърди и течни лекарствени форми.УНИФАРМ АД е съвременна, динамично развиваща се българска фармацевтична фирма, чиято основна дейност обхваща производството на висококачествени лекарствени форми, научно-изследователска и екпериментална работа по въвеждането на нови технологии за производство на лекарства в България и заедно с това, осъществява дистрибуцията на лекарствени средства. Основана през 1983 година, от 1998 година фирмата е частна собственост с държавният дял от 1,6 %.Производствената дейност на УНИФАРМ, намира своето изражение в две основни направления:Твърди лекарствени форми - 80% от общото производствоТечни лекарствени форми - концентрати за хемодиализа, капки за очи, капки за нос, лосиони, геловеПродуктовата гама на фирмата е добре позната на българския пазар. УНИФАРМ е най-големият производител на ацетатни и единствен производител на бикарбонатни разтвори за хемодиализа в България, задоволяващ над 60% от търсенето на вътрешния пазар.