Унисофт България АД


Основана през март 2000 г. като Акционерно Дружество, Унисофт България е специализирана в областта на бизнес софтуерните приложения за управление на малки и големи предприятия в частния сектор. Фирмата предлага FileNET системи за управление на документооборота за големи предприятия и правителствени организации. Софтуерът "ATLANTIS" ERP е преведен на сръбски, руски, турски и македонски езици и е в процес на локализация за употреба в съответните страни.