УниКредит Лизинг АД


УниКредит Лизинг АД е резултат от окрупняването във финансовия сектор и интеграцията на лизинговите дружества, членове на УниКредит Груп в България.Компанията предлага пълния спектър от лизингови услуги:Застраховане и финансови консултации.