Ултранет ООД


Предлага комутируем достъп до Интернет без ограничения по трафик или време през мрежата на кабелните оператори в по-големите градове на територията на Югозападна България. Достъп до Интернет базиран на безжичните комуникации и мрежи.