Уебикю ООД


Уеб - дизайн и поддръжка, разработка на презентации на хартия, мултимедийни носители и Интернет. Консултации по комуникации и визуални представяния пред публика. Разработка на дизайн - матрици и концепции за търговски, инвеститорски и вътрешни презентации.