Търничкова, Транчева, Василев - ТТВ ООД


Дейност:Юридически консултации в областта на гражданското, семейното, наследственото, наказателното право.Данъчни и счетоводни консултации.Търговско право и търговска несъстоятелност.Банкови консултации. Регистрация, промяна, преобразуване, прекратяване на фирми - ЕТ, СД, КД, ООД, фондации, сдружения с нестопанска цел.Удостоверение за актуално състояние. Прехвърляне на недвижими имоти.