Търговско-промишлена палата Търговище


Мисията на палатата е развитие, подпомагане, насърчаване и защита на стопанските интереси на фирмите членове и съдействие за европейската и международна интеграция на региона и страната.