Търговско - промишлена палата Враца


Неправителствена организация занимаваща се с подпомагане малките и средни фирми от региона, информационно и чрез обучение. Активна международна дейност и сътрудничество. Социално партньорство и привличане на чуждестранни инвестиции.