Туристическо дружество Кърджали


Туристическо дружество Кърджали е основано през 1926 година. В него членуват над 850 души, като 80% са младежи под 21 годишна възраст. Основните сфери на дейност са планински и високопланински туризъм, воден туризъм, спускане по бързи води, колоездене и екотуризъм.Туристическо дружество Кърджали стопанисва хижите Боровица и Млечино в които разполага със 100 легла, както и заслоните Ветвран и Ехо. Дружеството разполага с добре подготвени водачи за пешеходен и воден туризъм. Всяко мероприятие е обезопасено с медицински и спасителни екипи.