Тунчева-70-Стефанка Минева ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.