ТТ Тони Транс ЕООД


Фирмата ни е създадена през 2007г. с ЕИК по Булстат 175272549, регистрирана е по ЗДДС. Занимава се с извършването на международни превози, за което има издаден лиценз от Министерство на транспорта под № 1263/29.07.2008 г.
Разполагаме с две композиции (ДАФ XF 480 2003 г. и 2006 г.). Имаме установени контакти и заявки за превози от Швеция и Норвегия за България, като основен партньор ни е „Вили Бетц”. Имаме сключен договор с Шведската фирма DSV за вътрешен превоз на товари.
Извършваме също извозване на инертни материали (изкоп, насип, отпадъци и ADR продукти). Разполагаме с челюстен товарач, комбинирани машини и машини за безизкопни технологии.