Трапен


Фирма ТРАПЕН извършва научно-изследователска и експериментална дейност по автоматизация на непрекъснати технологични процеси:
•дозиране и смесване на суровинни материали
•мокро и сухо смилане на материали и руди
•измерване и управление на ниво, плътност и вискозитет
•измерване, диагностика и управление на вибрационни процеси
•измерване на линейни аксиални премествания