Транс Медиа Груп


Подръжка на софтуер и хардуер на заведения, магазини, офиси и  други.
Производство на интернет сайтове.
Притежава и развива интернет игра Great-warrior.
Помага на фирми, които искат да си подготвят проектите пред европейските фондове.