Транспортна Кооперация Бус - Перник


Транспортна кооперация Бус Перник извършва превоз на пътници на територията на Община Перник и Община Ковачевци. Разполага с маломестни автобуси. Предлага и организира превоза на екскурзии на територията на Р. България. Извършва както случаен, така и специализиран превоз на пътници.