Транспасифик Сертификейшън България


„ТРАНСПАСИФИК СЕРТИФИКЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ”  съвместно с „ДИЙОМА” ЕООД,предлагат професионално обучение с придобиване на степен на квалификация,издаване на международен сертификат и реализация в чужбина.