Трансмед - А ООД


Сметосъбиране и Сметоизвозване на територията на гр.София и гр. Пловдив за производствени предприятия, Бизнес сгради, учреждения, болници и др.. Изготвя и внедрява концепции за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци