Тотекс


Единствен мащабен производител на готов тревен чим в България. Тревни смески от Carneau Франция и DLF Trifolium Дания.