Тотал Трейд


Външнотърговски услуги, управление на вноса и износа. Доставка на машини и съоръжения за хранително-вкусовата, консервна промишленост, помпи и водопречиствателни съоръжения.