Тоницвет


TONITZVET Human Resources Consulting - предоставя отраслово – фокусирани консултантски услуги в областта на човешките ресурси, чрез използване на професионални международни методики в съчетание с 12 годишен опит.