Томов Комерс - Георги Томов ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.