Томи-2П-Тодор Панайотов ЕТ


 Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.