Тодор Христев ЕТ


Производство на специални дребни струговани детайли и елементи от бук. Продукцията е 100 % за износ.