Тодор Петров Димов


  Адвокат. Адвокатска колегия Пловдив.