Тодор Кирилов ЕТ


Производсто на хляб и тестени изделия. Сладкарска работилница.