ТМ Технолоджи АД


Проектиране и производство на:- неелектрически домакински уреди; метални конструкции и съоръжения. Ремонт и поддръжка на машини и съоръжения от тежката и лека промишленост.