Ти Кю Си Ес Ай България ООД / TQCSI Bulgaria Ltd


Ти Кю Си Ес Ай България ООД / TQCSI Bulgaria Ltd - град Пловдив | Дейности

TQCSI Bulgaria е сертификационен орган, който извършва независими одити от трета страна на системи за управление, в съответствие с международните и европейските стандарти. TQCSI Bulgaria е представителство на австралийския сертификационен орган TQCSInternational, който започва своята дейност в сферата на сертификационните услуги още през 1995г. и в момента има повече от 29 представителства в различни страни по света.

Акредитация

Дейността на фирмата се извършва под международно признатата акредитация от JAS-ANZ, като стриктно се следват изискванията на установените процедури, за да се гарантира непрекъснатото поддържане на акредитацията.

Сфери на сертификация

TQCSI Bulgaria извършва сертификация на системи за управление в съответствие със следните международни и европейски стандарти:

 • ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството

 • ISO 14001:2004 – Система за управление на околната среда

• OHSAS 18001:2007 – Система за управление безопасността и здравето при работа

• ISO 27001:2005 – Система за управление на информационната сигурност

• ISO 22000:2004 – Система за управление безопасността на храните

• HACCP – Анализ на опасностите и контрол на критичните точки

• SA 8000:2008 – Социална отговорност

TQCSI Bulgaria е създадена в началото на 2010 г, със седалище в град Пловдив и от тогава изключително успешно развива дейността си. TQCSI Bulgaria е предпочитаният сертификационен орган за все повече организации, които искат да заслужат доверието на своите клиенти. Това решение допринася за оптимизиране на бизнес процесите на фирмата, повишаване на нейната конкурентоспособност и откриване на нови пазарни възможности.

Сертификационен процес

Основна цел на TQCSI Bulgaria е да предостави на своите клиенти надежден и професионален сертификационен процес, като същевременно удовлетвори техните специфични нужди и изисквания. TQCSI Bulgaria осигурява независим сертификационен процес чрез своя екип от високо компетентни одитори. Те са утвърдени професионалисти, които извършват своята работа в съответствие с международните изисквания и етичния бизнес кодекс. Всички одитори на TQCSI Bulgaria имат дългогодишен опит в широк спектър от икономически дейности.

Обучения

TQCSI Bulgaria провежда обучителни курсове за водещи и вътрешни одитори на системи за управление. Обученията се организират на основание на лицензно споразумение на TQCSI Bulgaria с австралийския обучителен център JLB, който предоставя акредитирани обучителни курсове за одитори на системи за управление. Всички курсове са регистрирани в RABQSA и издаваните сертификати са международно признати.

Започване на сертификационния процес

Ако желаете да сертифицирате/ресертифицирате вашата система за управление, моля, посетете нашата интернет страница и ни изпратете попълнен въпросник. За нас ще бъде удоволствие да ви предоставим конкретна оферта, която да отговаря на вашите нужди.