Тилекс - Татяна Николова ЕТ


Търговия с билки.Внос на френски лозов посадъчен материал "Les Pepinieristes Producteurs du Comtat"Внос на качествени винаот Р. Македония - представител на винарски изби "BOVIN" и "Вардарска долина"