Техно Електрик


ТЕХНО ЕЛЕКТРИК е специализирана в изгражданто на автономно токозахранване в офис сгради, телекомуникационни центрове, компютърни зали, инфраструктурни обекти, хотели, частни къщи и др.
ТЕХНО ЕЛЕЛЕКТРИК е официален партньор и сервизен център на:
Турската фирма AKSA - бензинови и дизелови електрогенератори;
Американската фирма EATON- Устроства за непрекъсвемо токозахранване ( UPS );
Английската фирма AEC - Устройства за непрекъсваемо токозахранване ( UPS );
Испанската фирма INMESOL - дизелови електрогенератори;
Испанската фирма AYERBE - бензинови и дизелови електрогенератори;
Италианската фирма GREEN POWER - бензинови и дизелови електрогенератори;
Италианската фирма HITEMA- конвенционални, индустриални и прецизни (Free Cooling) климатични системи.