Технически надзор и сертификация ООД


Технически надзор и сертификация ООД, град Стара Загора | Други машини и съоръжения

Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност съобразен с новата Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.