Техникум по хидравлика и пневматика - Казанлък


 Професионално училище.