Техникум по строителство Кольо Фичето - Ямбол


Професионално училище.