Техникум по строителство Арх. Йордан Миланов - Перник


Професионално училище.