Техникум по слаботокова електроника Александър Попов - София


Професионално училище.