Техникум по металургия и минна промишленост - Кърджали


 Професионално училище.