Техбио-Велизар Петков ЕТ


 Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.