Тест


  Комуникации, електроника, автоматизация, сателитни системи, непрекъсваемо захранване, охранителна техника; развойна дейност, инженеринг, консултации; търговия; оборудване на офиси и банки; пълен сервиз по охрана на фирмена тайна.