Термотехника


  Фирмата е основен производител на водоподготвителни съоръжения за отоплителни, промишлени и енергийни котли; топлообменници, бойлери, резервоари, оборудване и резервни части за ТЕЦ.