Термобаусистем АД


 "ТЕРМОбауСИСТЕМ" АД, град Русе, е акционерно дружество с преференции в строително-монтажна и търговска дейност в България и европейските страни.Фирмите акционери са изпълнявали строителни обекти на територията на Германия на ниско и високо жилищно и промишлено строителство.В България приоритет се явяват строителни обекти по нова за региона строителна екологична система на основата на изпенен полистирол с елементи и панели като оставащ кофраж.Появяването на "ТЕРМОбауСИСТЕМ" АД на строителния пазар е едно ново предизвикателство спрямо традиционното познато строителство, както по отношение на себестойността, така и отличните топло и звукоизолационни качества и бързината на изграждане на жилищни и промишлени сгради.