Териториална проектантска организация ЕООД - Варна


Проучване и проектиране на обекти на комплексното обслужване, обществени и жилищни сгради, геодезична дейност, селскоустройствени планове.