Терзиев-97-Исмет Мустафов ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.