Терем - Хан Крум ЕООД, гр. Търговище


СПЕЦИАЛНА ПРОДУКЦИЯПРОИЗВЕЖДА:резервни части за танкове и бронирани машини; скоростни кутии и трансмисионни агрегати.ГРАЖДАНСКА ПРОДУКЦИЯПроизвежда:инструменти и инструментална екипировка; полуфабрикати / отливки, изковки и щамповки/; скоростни кутии, редуктори и трансмисии; резервни части; ремонт на верижни и колесни машини; ауспуси за леки автомобили;